Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Bitte beachten Sie unsere AGB und Datenschutzbestimmungen


Ju? niby wiesz, jak smakuje zderzenie z nieznanym. Jak cz?owiek si? czuje, kiedy staje naprzeciw pot??nego wroga, o którym wie niewiele albo w ogóle nic. Ale min??o dwadzie?cia lat wzgl?dnego spokoju. Mia?e? ju? nadziej?, ?e uda?o si? pokojowo za?atwi? sprawy mi?dzy cz?owiekiem a obcymi rasami, prawda? Ale to nie takie proste. Znów trzeba podj?? walk?, a nowy przeciwnik dysponuje mia?d??c? przewag?, pos?uguje si? nieprawdopodobn? wr?cz technologi?. ?eby? jeszcze chocia? wiedzia?, z kim sprawa, ale nawet to pozostaje tajemnic?. W dodatku musisz walczy? tak?e z zagro?eniem ju? znanym, a si? przecie? od tego nie przybywa. To bezwzgl?dna wojna o przetrwanie, wiesz o tym doskonale? Jakby tego by?o ma?o, zaczynaj? si? coraz ostrzejsze tarcia w ?onie samej ludzko?ci, spieraj? si? Konfederacja i Stany Zjednoczone, oliwy do ognia dolewaj? pozosta?e mocarstwa?
No có?, ?o?nierzu, nie masz innego wyj?cia, jak znów zasi??? za sterami maszyny bojowej, aby rzuci? si? do gard?a wrogom.
Ian Douglas po raz kolejny zaskakuje czytelnika pomys?owo?ci?. Do znanego ju? doskonale ?wiata wprowadza now? zmienn?, ka?e ludzko?ci stawi? czo?a nast?pnemu niebezpiecze?stwu, tajemniczemu, trudnemu do ogarni?cia. Oprócz tego wprowadza do akcji wojownicz? ras? Slan, jak zwykle znakomicie opisuj?c problemy zwi?zane z komunikacj? przedstawicieli cywilizacji diametralnie od siebie odbiegaj?cych konstrukcj? psychofizyczn?.
Format
EPUB-ebook
Sprache
polnisch 
Dateigröße
1.8 MB
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
social DRM
Verlag
DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SP Z O.O.
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5115718

'Star Carrier: Otchłań' von Ian Douglas ist ein digitales EPUB ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle.


Zuletzt geklickt

Kundenmeinungen

Beliebte Suchbegriffe

Star Carrier: Otchłań EPUB ebook download Ian Douglas EPUB
Only bots will follow this link
Katalog
Support
Loading