Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Bitte beachten Sie unsere AGB und Datenschutzbestimmungen


V knize MOC ZBRANÍ (?AROD?J?V PRSTEN ? kniha osmá) se Thor ocitne lapen mezi silami dobra a zla, kdy Andronicus a Rafi pou?ijí v?echnu svou temnou magii, aby definitivn? potla?ili Thorovu identitu a úpln? jej ovládli. Thor bude muset s jejich kouzly svést v?t?í souboj, ne? jaký kdy musel podstoupit s me?em v ruce. Mo?ná, ?e u? je ale na ve?keré tyto snahy p?íli? pozd?. Gwendolyn s Alistair, Steffenem a u?encem Abertholem putují do Zásv?tí ve snaze najít a osvobodit Argona z jeho magického v?zení. Pouze v n?m Gwen vidí mo?nost, jak vysvobodit Thora a zachránit tak celý Prsten. Jen?e Zásv?tí je obrovské a záludné a pátrání po Argonovi nevypadá v?bec slibn?. Reece se mezitím se svou legioná?skou skupinou pokusí o n?co, co je?t? nikdo p?ed nimi nikdy nezkusil ? spustit se do nesmírné hlubiny Ka?onu a najít ztracený Me? Osudu. Na dn? naleznou celý nový sv?t plný p?í?er a exotických ras ? a v?ichni mají s Me?em své vlastní plány. Romulus pokra?uje v uskute??ování svých plán? na definitivní zni?ení ?títu pomocí magického plá?t?; Kendric, Erec, Bronson a Godfrey se pokou?ejí dostat z kle?tí, do kterých je zavedla zrada a Tirus i Luanda poznají jaké to je být zrádci ve slu?bách císa?e Andronica; Mycoples se sna?í osvobodit ze svého zajetí a v záv?re?ném rozuzlení je odhaleno Alistai?ino ?okující tajemství. Najde Thor znovu sám sebe? Poda?í se Gwendolyn zjistit, kde je Argon? Získá Reece Me?? Poda?í se Romulovi uskute?nit jeho plán? Usp?jí Kendrick, Erec, Bronson a Godfrey v situaci, kdy jsou jejich ?ance prachbídné? Vrátí se Mycoples do Prstenu? Anebo na Prsten padne kone?ná a definitivní zhouba?Díky promy?lenému budování fantasy sv?ta a charakteristikám postav je ÚTOK CHRABRÝCH epickým p?íb?hem o p?átelství a lásce, rivalit? a spolupráci, o rytí?ích a dracích, intrikách a politických machinacích, o dospívání, o zlomených srdcích, o podvodu, ambicích a zrad?. To v?e je zasazeno do d?kladn? promy?leného fiktivního fantasy sv?ta. Je to p?íb?h o cti a odvaze, o osudu a p?edur?ení, a také o magii. Je to fantasy, je? nás p?ivede do sv?ta, na který u? potom nikdy nezapomeneme, a které osloví ?tená?e obou pohlaví a ka?dého v?ku.
Format
EPUB-ebook
Sprache
tschechisch 
Altersgruppe
02-99
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
social DRM
Verlag
Lukeman Literary Management
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5071569

'Moc Zbraní (Sága ?arod?j?v Prsten ? Kniha Osmá)' von Morgan Rice ist ein digitales EPUB ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle.


Zuletzt geklickt

Kundenmeinungen

Beliebte Suchbegriffe

Moc Zbraní (Sága ?arod?j?v Prsten ? Kniha Osmá) EPUB ebook download Morgan Rice EPUB
Only bots will follow this link
Katalog
Support
Loading