Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Bitte beachten Sie unsere AGB und Datenschutzbestimmungen


'?ARODEJNÍKOV PRSTE? má v?etky rysy potrebné pre jasný úspech: hlavný aj ved?aj?ie príbehy, záhadnú atmosféru, stato?ných rytierov a rozkvitajúce vz?ahy, ktoré zace?ujú rany na zlomených srdciach, a ?alej tie? podvod ?i zradu. S?ubuje dlhé hodiny zábavy a ur?ite uspokojí v?etky vekové kategórie. Dielo nájde svoje miesto v kni?niciach u v?etkých priaznivcov fantasy literatúry. '--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos POCHOD KRÁ?OV nás posúva na Thorovej ceste k dospelosti o krok ?alej. Thor si za?ína uvedomova? kým v skuto?nosti je, aké sily sa v ?om skrývajú a pomaly sa stáva skuto?ným bojovníkom.Potom, ?o ute?ie z väzenskej kobky, sa Thor z hrôzou dozvedá o ?al?om pokuse o vra?du krá?a Mac Gila. Ke? potom Mac Gil zomrie, krá?ovstvo sa prepadne do zmätku. V prostredí, kde sa ka?dý sna?í vy?kriaba? na uvo?nený trón, je Krá?ov Dvor dejiskom mnohých rodinných drám, mocenských machinácií, ambícií a ?iarlivosti, násilia aj zrady. Nástupca musí by? vybraný z krá?ových potomkov a legendárny Me? Osudu, zdroj v?etkej ich moci, dostane svoju ?ancu by? pozdvihnutý ?al?ím kandidátom. V?etky plány sa ale zrútia, ke? je odhalená vra?edná zbra? a pozornos? v?etkých sa upne k h?adaniu vraha. V rovnakom ?ase musí rod Mac Gilovcov ?eli? novej hrozbe zo strany rodu Mc Cloudovcov, ktorí vyrazia do útoku vo vnútri Prste?a.Thor sa sna?í získa? spä? Gwendolyninu lásku, ale nemá ?asu nazvy?, preto?e sa musí so svojimi druhmi z Légie vychysta? na Stovku - sto dní trvajúcu vy?erpávajúcu výpravu, ktorou musia prejs? v?etci jej ?lenovia. Légia sa vydá cez Ka?on, mimo ochranu Prste?a do Divo?iny, a potom cez Tartuviánske more na Hmlistý ostrov, o ktorom sa hovorí, ?e ho strá?i drak. Bude to ich skú?ka naozajstných bojovníkov.Vrátia sa spä?? Vydr?í Prste?, ke? budú pre?? A zistí Thor kone?ne, aké je tajomstvo jeho osudu?POCHOD KRÁ?OV je epický príbeh o priate?stve a láske, rivalite a spoluprácu, o rytieroch a drakoch, intrigách a politických machináciách, o dospievaní, o zlomených srdciach, o podvode, ambíciách a zrade. To v?etko je zasadené do dôkladne premysleného fiktívneho fantasy sveta. Je to príbeh o cti a odvahe, o osude a predur?ení, a tie? o mágii. Je to fantasy, ktorá nás privedie do sveta, na ktorý u? potom nikdy nezabudneme, a ktorá osloví ?itate?a oboch pohlaví a ka?dého veku. Knihy #3 - #17 v sérii sú tie? dostupé!
Format
EPUB-ebook
Sprache
slowenisch 
Altersgruppe
02-99
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
social DRM
Verlag
Lukeman Literary Management
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5071491

'Pochod Krá?ov (?arodejníkov Prste? ? Kniha Druhá)' von Morgan Rice ist ein digitales EPUB ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle.


Zuletzt geklickt

Kundenmeinungen

Beliebte Suchbegriffe

Pochod Krá?ov (?arodejníkov Prste? ? Kniha Druhá) EPUB ebook download Morgan Rice EPUB
Only bots will follow this link
Katalog
Support
Loading