Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Bitte beachten Sie unsere AGB und Datenschutzbestimmungen


Zamanlardan bir zamanda, bir adam ya?arm??. Üç k?z? olan bu adamca??z?n tek derdi bir o?lan çocuk sahibi olmakm??. Bu u?urda mumlar dikmi?, adaklar adam??. Gün gelmi?, dile?i gerçe?e dönü?mü?. Hasretle yolunu gözledi?i o?lunu kuca??na al?r almaz derdi tasas? uçup gitmi?. Her ?ey güzelmi? ho?mu? da, o?lan?n kafas? az?c?k büyükçe mi neymi?? Bunu da iyiye yormu? adam. ?O?lum ak?ll? olacak, büyük adam olacak? diye diye ad?n? ?Bilgeba? koymu?.Bilgeba? büyüdükçe, ba?? daha da bir büyümü?. Laf söz dinlemez, dur durak bilmez olmu?. Akl? da kafas?n?n büyüklü?üne göre birazc?k k?sa kalm??? Günlerden bir gün, Bilgeba? yine yaramazl?k pe?indeyken, aya?? tak?l?p pald?r küldür ba??n? salonun ortas?ndaki demir mangala çarpm??. Vurman?n ?iddetiyle Bilgeba???n kafas? tencere kapa?? gibi aç?l?vermi?. Ev ahalisi, ?Aman o?lana bir ?ey olmas?n? diye tela?lan?rken bir de ne görsünler: O?lan?n kafas?n?n içi zü?ürt çana?? gibi bombo? ç?kmas?n m?...Mustafa Delio?lu?nun birbirinden güzel resimleriyle renk katt??? bu etkileyici masal, Ayla Ç?naro?lu?nun ?iirsel anlat?m? ile her ya?tan çocu?un kalbini fethedecek bir çal??ma??Ayla Ç?naro?lu geleneksel masal ö?elerini modern mesajlarla birle?tirdi?i Bilgeba? adl? masal?nda, bilginin, dü?ünmenin önemi, bo? inançlar ve cinsiyet ayr?mc?l??? gibi pek çok önemli konuyu ele al?yor.??Y? K?TAP
Format
EPUB-ebook
Sprache
türkisch 
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
Adobe DRM
Verlag
UÇANBALIK
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5195468

'Bilgebaş Masalı' von Mustafa Delio?lu & Ayla Ç?naro?lu ist ein digitales EPUB ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle. Sie benötigen eine DRM-fähige Reader-Ausstattung.


Zuletzt geklickt

Kundenmeinungen

Beliebte Suchbegriffe

Bilgebaş Masalı EPUB ebook download Mustafa Delio?lu & Ayla Ç?naro?lu EPUB
Only bots will follow this link
Katalog
Support
Loading