Magnifying Glass
Search Loader

Elaine Iljon Foreman 
CBT Therapi Ymddygiad Gwybyddol 

Support
Adobe DRM
Cover of Elaine Iljon Foreman: CBT Therapi Ymddygiad Gwybyddol (ePUB)
Gallwch oresgyn ofnau, rheoli negyddiaeth a gwella’ch bywyd gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT).Yn aml, fe all newid ymddangos yn dasg amhosib, ond bydd y canllaw ymarferol yma’n gymorth i chi ei weld mewn persbectif. Gyda dwy arbenigwraig yn eich arwain, byddwch yn dod i adnabod y meddyliau a’r mathau o ymddygiad sy’n eich dal chi’n ol, ac yn datblygu sgiliau i feddwl yn fwy cadarnhaol, ymddwyn yn fwy digynnwrf a theimlo’n well amdanoch chi’ch hun.Gan ddefnyddio’r un dulliau ag ymarferwyr CBT, mae’r llyfr hwn yn llawn gweithgareddau ac arbrofion i archwilio a herio, straeon ac ymarferion i gynnig persbectif i chi, ac mae iddo fframwaith clir i’ch annog a’ch tywys. Bydd agwedd gyfeillgar a chefnogol yr awduron yn eich helpu i reoli’r adegau hynny pan fydd meddyliau ac ymddygiad negyddol yn ailgodi eu pen, ac i ddatblygu strategaethau ymdopi cadarn.Mae CBT yn ymgorffori’r therapiau a’r ymchwil ddiweddaraf, gan gynnwys ACT ac ymwybyddiaeth ofalgar, ac yn mynd i’r afael yn benodol a thrafferthion fel diffyg cwsg ac iselder.
€5.81
payment methods
Format EPUB ● Pages 248 ● ISBN 9781913634728 ● Publisher Graffeg ● Published 2020 ● Downloadable 3 times ● Currency EUR ● ID 8081892 ● Copy protection Adobe DRM
Requires a DRM capable ebook reader

More ebooks from the same author(s) / Editor

15373 Ebooks in this category