Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

Dawid zosta? z?apany i zastrzelony przez terrorystów w wspó?czesnym ?wiecie. Smutny koniec m?odzie?czego ?ycia?? i zarazem pocz?tek czego? nowego. Obudzi? si? w dalekiej przesz?o?ci, w której prawie ju? nie ma ludzi. Zosta? sprowadzony z przesz?o?ci w ramach projektu maj?cego na celu odrodzenie ludzko?ci.W czasach gdzie ostatni potomkowie ludzi zwani Odwiecznymi rozpierzchli si? po wszech?wiecie terraformuj?c planety i systemy oraz zamieszkuj?c je. Nieliczni pozostali w uk?adzie s?onecznym Ziemi odnale?li sposób by 'bezkarnie' sprowadza? ludzi z przesz?o?ci. Jednak czy ludzie ?z przesz?o?ci? dadz? sobie rad? w nowej rzeczywisto?ci?
Format
EPUB-ebook
Language
polish 
File Size
0.8 MB
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
none
Publisher
e-bookowo.pl
Edition
Published
Product No.
DG5115948

'Szeregowiec' by Adrian K. Antosik is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Szeregowiec EPUB ebook download Adrian K. Antosik EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading