Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

Translation by Emile Zola
Francuski knjizevnik Emile Zola (1840.-1902.) osnivac je, teoreticar i najveci pisac knjizevnog pravca naturalizma. Svojim je ciklusom od 20 romana "Rougon-Macquartovi" (1871.-1893.), me A u kojima se za remek-djelo smatra roman o rudarima "Germinal", u djelo proveo vlastite ideje prema kojima knjizevnost treba stvarnosti pristupati gotovo poput znanosti, i postigao veliki uspjeh. Izuzetno je vazan i utjecajan bio njegov doprinos liberalizaciji Francuske i angazman u borbi za drustvenu pravdu i napredne ideje, pri cemu se osobito istice njegova uloga u poznatoj aferi Dreyfus i obracun s konzervativnim vojnim i politickim krugovima u clanku Optuzujem! (J'Accuse!) objavljenom 1898. godine."Germinal" (1885.), trinaesti po redu, a po mnogima i najuspjeliji roman Zolinog ciklusa, smje A ten je u sjevernu Francusku, u rudarsku i industrijsku regiju u okolici grada Lillea, u 1860-te godine. Pripremaju A i se za pisanje tog romana Zola je nekoliko mjeseci proveo A ive A i me A u rudarima, osobno je svjedo A io A trajku, te je A ak radio u rudarskom oknu. Zola uvjerljivo opisuje zbivanja oko neuspjelog rudarskog A trajka i nesre A e u rudniku, iscrpno ocrtavaju A i veliki broj razli A itih likova. Po prvi put u knji A evnosti opisuje se iznimna, A okantna bijeda i te A ak polo A aj rudara, kod kojih A ivot na rubu gladi i bolesti zbog neljudskih uvjeta rada izaziva gotovo A ivotinjske reakcije u A udnji za pre A ivljavanjem, dovode A i ih u apati A no stanje u kojemu se mire sa svojom sudbinom, pa i sa nasiljem i nepravdom. Sredi A nji i najuspjeliji "lik"ovog romana su rudarske mase, kolektivni lik u A ijem je opisivanju Zola postigao svoj knji A evni vrhunac. Tematiziraju A i dru A tvenu nejednakost, Zola zastupa ideje socijalizma i revolucije, premda vizionarski najavljuje sve negativne posljedice koje A e takve ideje kasnije u povijesti donijeti.Preveo: Iso Velikanovi A .Lektira za 3. razred srednje A kole.
Format
EPUB-ebook
Language
Pages
390
retrievable
3 times after purchase
Copy Protection
Adobe DRM
Publisher
PublishDrive
Edition
Published
Product No.
DG5406252

'Germinal' by Emile Zola is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle. A DRM capable reader equipment is required.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Germinal EPUB ebook download Emile Zola EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading