आवर्धक लेंस
लोडर खोजें

Fflur Dafydd 
Twenty Thousand Saints 

समर्थन
Adobe DRM
का आवरण Fflur Dafydd: Twenty Thousand Saints (ePUB)
Yn ystod un haf twym mae ynys sydd fel arfer yn wag yn cael ei thrawsnewid i fod yn gymuned brysur o dwristiaid, archeolegwyr, lleianod, gwylwyr dolffiniaid, criw teledu a dau awdur yn ysu am gael gafael mewn stori. Mae llyfr hwn yn gomedi du am ysbiwyr, preifatrwydd ac ymyrraeth, a sut mae’r pethau pwysicaf yn digwydd pan fydd y camera wedi ei ddiffodd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2008.One hot summer, an island which is practically empty except for twitchers, becomes a bustling community of tourists, archaeologists, nuns, dolphin-watchers, a reality TV crew and two writers bursting to tell a story. This is a black comedy about spies, privacy and intrusion … and how the most important things happen off-camera. First published October 2008.
€8.07
भुगतान की विधि
स्वरूप EPUB ● पेज 254 ● ISBN 9781847717900 ● प्रकाशक Y Lolfa ● प्रकाशित 2013 ● डाउनलोड करने योग्य 6 बार ● मुद्रा EUR ● आईडी 2786088 ● कॉपी सुरक्षा Adobe DRM
एक DRM सक्षम ईबुक रीडर की आवश्यकता है

एक ही लेखक से अधिक ईबुक / संपादक

174973 इस श्रेणी में ईबुक