Magnifying Glass
Search Loader

Historie All Verdens Historie 
Vikingenes ukjente verden 

Support
Adobe DRM
Cover of Historie All Verdens Historie: Vikingenes ukjente verden (ePUB)
De siste 50 arene har gitt store gjennombrudd i kartleggingen og forstaelsen av livet i Skandinavia under vikingtiden. Arkeologer og historikere har ana lysert alt fra gamle stolpehull til tusen ar gamle druesteiner i arbeidet med a finne sannheten om hvordan vikingene levde. Moysommelig og nidkjaert arbeid er helt nod ven dig fordi vikingene selv ikke skrev ned datidens begivenheter. Vi kjenner historien bare fra munkenes overdrevne plyndringsberetninger og helte kvadene fra sagaene. Med en god porsjon talmodighet og moderne teknologi blir de ukjente brikkene i puslespillet na gradvis identifisert. Forskerne har kommet langt, men selv om vi vet mer om livet i vikingtiden enn for, er det fortsatt uavklarte sporsmal. Bildet av tilvaerelsen i Skandinavia pa denne tiden er enna ikke fullstendig, og sporsmalene er mange. Bli naermere kjent med Vikingenes ukjente verden – vi haper at boken vil gi noen svar.
€6.39
payment methods
Format EPUB ● Pages 120 ● ISBN 9788726401516 ● Publisher Saga Egmont International ● Published 2020 ● Downloadable 3 times ● Currency EUR ● ID 7538770 ● Copy protection Adobe DRM
Requires a DRM capable ebook reader

More ebooks from the same author(s) / Editor

3603089 Ebooks in this category