Förstoringsglas
Sök Loader
Stöd

World of Digitals

Den gigantiska e-butiken
för alla länder
och alla enheter

3 miljoner e-böcker

av 1,2 miljoner författare
och 30 000 förlag
på 30 språk

Gratis e-böcker!

Köp en - Få en GRATIS
Välj valfritt från 30 000
Registrera & få 1 gratis / vecka

Koldioxid neutral

300 miljoner nyckelord
22 godkända valutor
20 användarspråk

World of Digitals erbjuder en fantastisk digital shoppingupplevelse med mer än 3 miljoner högklassiga digitala böcker från 30 000 internationella förlag på 30 språk - endast för direkt nedladdning.

World of Digitals är en exklusiv digital bokhandel. Vi erbjuder absolut inte pappersböcker tillverkade från och transporterade över hela världen med värdefulla naturresurser.

Våra sofistikerade servrar finns på Island, kylda med utomhusluft och körs på geotermisk kraft - koldioxidneutralt!

World of Digitals erbjuder rent "grönaste av alla gröna produkter": ePUB-e-böcker och PDF-e-böcker för nedladdning till din anteckningsbok, smartphone, surfplatta eller läsare med Windows, Linux, Android eller iOS - inte för Amazon Kindle.

Gratis e-böcker

Köp en och få en gratis! Som registrerad kund får du också en gratis e-bok varje vecka! Välj mellan över 30 000 gratis e-böcker!

Mathilde Bessert-Nettelbeck & Sabrina Livanec
Omslag till
gratis
Science, Art and Neuroethics
Loffredo Anna Maria & Rainer Wenrich
Omslag till
gratis
Changing Time - Shaping World
Lívia De Souza Lima & Edith Otero Quezada
Omslag till
gratis
Feminisms in Movement
Susanne Knaller
Omslag till
gratis
Writing Facts
Axel Volmar & Olga Moskatova
Omslag till
gratis
Video Conferencing
Axel Volmar & Olga Moskatova
Omslag till
gratis
Video Conferencing