Förstoringsglas
Sök Loader

Chengqiu Zhang & 張成秋 
Confucian of China – The Introduction of Four Books – Part One (Simplified Chinese Edition) 
中国的儒家上册─初学引入 四书新讲(简体)

Stöd
Adobe DRM
Omslag till Chengqiu Zhang & 張成秋: Confucian of China - The Introduction of Four Books - Part One (Simplified Chinese Edition) (ePUB)


提起儒家思想,一定要说到四书、五经。所以,四书、五经就成了我这部书的主轴。

为了体谅一般读者的接受能力,我一开始有一道开胃菜,包括弟子规、孝经新讲、王阳明家训讲疏、朱子治家格言。以引起读者的兴趣。

第二部,四书之部,罗列了以「四书新讲」为主的资料,还有相关的讨论,并附「荀子」请您往下看去。

《四书》比起《五经》,当然是浅了许多。可是却是儒学的大纲,了解其他经书的钥匙。

第三、四部,五经之部,包括了《易经》《诗经》《书经》《礼经》和《春秋经》的讨论。我个人是以诗经为主的国学博士,也研究易经多年。我对五经自然是有一些见解。

搞通经学是不容易的。要头发白了,才能略有心得的。在汉朝时代,能通一经就能当上经学博士,所有经书都通,谈何容易!

个人的浅见,要通五经,必须先通四书。四书是通往五经的钥匙。因为通了四书,才能理解孔孟是用什么思想、逻辑诠释五经。

最后一部,是朴学之部。

主要是以文字学、训诂学为主的考证之学,由此方可知道经书的真正意义,打下经学的坚厚基础。向来一贯是以朴学作为经学的一部分的。

书成,聊缀数语,以就教于当世方家。

€10.99
Idag 15% Rabatt
€9.34
Betalningsmetoder

Innehållsförteckning

中国的儒家总序
目录
儒学概论
儒家思想述要
中国文化与儒家思想
史记论儒家
汉书论儒家
儒学与基督圣道
儿童读经教材的编辑构想
儿童读经教材
初级
中级
高级
儿童读经教材、编后记
《孝经》新讲
自叙
《孝经》简介
第一章 开宗明义
第二章 天子
第三章 诸侯
第四章 卿大夫
第五章 士
第六章 庶人
第七章 三才
第八章 孝治
第九章 圣治
第十章 纪孝行
第十一章 五刑
第十二章 广要道
第十三章 广至德
第十四章 广扬名
第十五章 谏诤
第十六章 感应
第十七章 事君
第十八章 丧亲
孝亲艺文
孝经新讲、跋
王阳明家训讲疏
朱子治家格言(又称「朱子家训」)
新制师院的四书教学
提要
代序
一、师范院校强调读经的意义
二、认清教学的任务——卫道
三、坚持教学的原则——传道
四、讲求教学的方法——贯通思想
五、以经证经,以经解经
六、时代意义之发现
七、四书反身录
八、教学之实际问题
九、结论
十、几点具体的建议
参考文献举要
附录
孟子与基督教人性论之比较
一、引言
二、孟子的人性论
三、基督教的人性论
四、二者之比较舆本文之结论
参考文献举要
四书新讲自序
《大学》新讲
大学章句序 朱熹
本文 经一章
以下传之首章 释明明德
以下传之二章 释新民
以下传之三章 释止于至善
以下传之四章 释本末
以下传之五章 释格物致知
以下传之六章 释诚意
以下传之七章 释正心修身
以下传之八章 释修身齐家
以下传之九章 释齐家治国
以下传之十章 释治国平天下
《中庸》新讲
《论语》新讲
《孟子》新讲

Formatera EPUB ● Sidor 300 ● ISBN 9781625036438 ● Filstorlek 0.8 MB ● Utgivare EHanism-Global Corp ● Publicerad 2013 ● Utgåva 1 ● Nedladdningsbara 24 månader ● Valuta EUR ● ID 6916409 ● Kopieringsskydd Adobe DRM
Kräver en DRM-kapabel e-läsare

Fler e-böcker från samma författare (r) / Redaktör

9345 E-böcker i denna kategori