แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Aurora G. Morcillo 
(In)visible Acts of Resistance in the Twilight of the Franco Regime 
A Historical Narration

สนับสนุน
Which everyday practices allowed women to sustain and fulfill individuality and agency under dictatorial rule? This book adds to a rich scholarship on the history of late Francoism and the transition to democracy in Modern Spain through the lens of oral history and life writing. Aurora Morcillo tells the stories of anonymous individuals from both student and working class backgrounds – crucial sites of active resistance against the dictatorship at the time – and provides an interdisciplinary feminist analysis of the inevitable modernization of Spain in the 1960s and 1970s. This study uncovers a Deleuzian rendition of historical unfolding/becoming rather than simply being a collection of oral histories: a historical narration which proposes to be a creative historical ontology.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Aurora G. Morcillo (PhD) is a professor of history at Florida International University. She is a cultural historian and a gender studies specialist of modern Spain and Post-1945 European history.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 410 ● ISBN 9783839452578 ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2021 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7394632 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

6645 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้