แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Elizabeth Waterhouse 
Processing Choreography 
Thinking with William Forsythe’s Duo

สนับสนุน
Told from the perspective of the dancers, »Processing Choreography: Thinking with William Forsythe’s Duo« is an ethnography reconstructing the dancers’ activity within William Forsythe’s »Duo« project, written legibly for readers in dance studies, the social sciences, and dance practice. Considering how the choreography of »Duo« emerges through practice and changes over two decades of history (1996-2018), Elizabeth Waterhouse offers a nuanced picture of creative cooperation and institutionalized process-arguing for choreography as a nexus of people, im/material practices, contexts, and relations. As a former Forsythe dancer herself, the author gives novel insight into this choreographic community.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Elizabeth Waterhouse, born in 1979, works as a postdoc at the Institute of Theatre Studies at the University of Bern. She received her doctorate within the Graduate School of the Arts at the University of Bern/HKB and was director of the project »Motion Together« at the Free University of Berlin. Waterhouse danced from 2004-2013 in Ballett Frankfurt/The Forsythe Company. Her activities range from research of dance practice and documentation, to artistic projects developed collaboratively in the mediums of performance, dance, music, design, and visual art.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 350 ● ISBN 9783839455883 ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2021 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7673546 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

17072 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้