แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Elke Bippus & Anne Ganzert 
Taking Sides 
Theories, Practices, and Cultures of Participation in Dissent

สนับสนุน
Is there an option to oppose without automatically participating in the opposed? This volume explores different perspectives on dissent, understanding practices, cultures, and theories of resistance, dispute, and opposition as inherently participative. It discusses aspects of the body as a political instance, the identity and subjectivity building of individuals and groups, (micro-)practices of dissent, and theories of critique from different disciplinary perspectives. This collection thus touches upon contemporary issues, recent protests and movements, artistic subversion and dissent, online activism as well as historic developments and elemental theories of dissent.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Elke Bippus is professor of theory and history of art at the Zurich University of the Arts, Switzerland. Her research interests include modern and contemporary art, image and representational theory, performance, performativity, art production and aesthetic processes, art as epistemic practice, politics and aesthetics.
Anne Ganzert is postdoc research assistant for the project »Smartphone-Communities: Participation as Promise and Imposition« at the University of Konstanz, Germany. Her PhD thesis on »Serial Pinboarding in Contemporary Television« (2017) received the »City of Konstanz Prize to Promote Early Career Researchers 2019«. Her research interests are fan studies, theories of participation, transmedia storytelling, and visual culture studies.
Isabell Otto is professor of media studies at the University of Konstanz. She coordinated the DFG network »Media of Collective Intelligence«. She works on media of knowledge, media discourses past and present, theories of participation, and digital media and temporality.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 220 ● ISBN 9783839449011 ● บรรณาธิการ Elke Bippus & Anne Ganzert ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2021 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7083856 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

6313 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้