แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

George MacDonald 
The Princess and Curdie 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ George MacDonald: The Princess and Curdie (ePUB)
Princess Irene and her father go to Gwyntystorm, while Curdie stays at home with his mother and father. As the years go by, Curdie begins to hunt for pleasure. He also slowly begins to doubt Irene’s story of her great-great grandmother. One day, he shoots down a white pigeon. Curdie then remembers Irene’s tale of her grandmother’s pigeons, assumes the one he has shot down was one of them, and becomes aware of his folly. A light appears at the roof of the castle, and Curdie follows it. There, Curdie meets the old Princess, who appears small and withered, contrary to Irene’s descriptions.
€4.12
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 154 ● ISBN 9781910343272 ● ขนาดไฟล์ 0.5 MB ● สำนักพิมพ์ Sovereign ● การตีพิมพ์ 2014 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 5769149 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

7050 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้