แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Gerald G. May 
Dark Night of the Soul 
A Psychiatrist Explores the Connection Between Darkness and Spiritual Growth

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Gerald G. May: Dark Night of the Soul (ePUB)


Now in paperback: a distinguished psychiatrist, spiritual counsellor and bestselling author shows how the dark sides of the spiritual life are a vital ingredient in deep, authentic, healthy spirituality. Gerald G. May, MD, one of the great spiritual teachers and writers of our time, argues that the dark ‘shadow’ side of the true spiritual life has been trivialised and neglected to our serious detriment. Superficial and naively upbeat spirituality does not heal and enrich the soul. Nor does the other tendency to relegate deep spiritual growth to only mystics and saints. Only the honest, sometimes difficult encounters with what Christian spirituality has called and described in helpful detail as ‘the dark night of the soul’ can lead to true spiritual wholeness. May emphasises that the dark night is not necessarily a time of suffering and near despair, but a time of deep transition, a search for new orientation when things are clouded and full of mystery. The dark gives depth, dimension and fullness to the spiritual life.
€9.99
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 224 ● ISBN 9780061895173 ● สำนักพิมพ์ HarperCollins ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 6 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 5639813 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

39491 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้