แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Hodgson Andrew Hodgson 
Post-War Experimental Novel 
British and French Fiction, 1945-75

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Hodgson Andrew Hodgson: Post-War Experimental Novel (PDF)
Delving into how the traumatic experience of the Second World War formed or perhaps malformed the post-war experimental novel, this book explores how the symbolic violence of post-war normalization warped societies’ perception of reality. Andrew Hodgson explores how the novel was used by authors to attempt to communicate in such a climate, building a memorial space that has been omitted from literatures and societies of the post-war period. Hodgson investigates this space as it is portrayed in experimental modern British and French fiction, considering themes of amnesia, myopia, delusion and dementia. Such themes are constantly referred back to and posit in narrative a motive for the very broken forms these books often take books in boxes; of spare pages to be shuffled at the reader’s will; with holes in pages; missing whole sections of the alphabet; or books written and then entirely scrubbed out in smudged black ink. Covering the works of B. S. Johnson, Ann Quin, Georges Perec, Roland Topor, Raymond Queneau and others, Andrew Hodgson shows that there is method to the madness of experimental fiction and legitimizes the form as a prominent presence within a wider literary and historical movement in European and American avant-garde literatures.
€83.79
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 192 ● ISBN 9781350076853 ● สำนักพิมพ์ Bloomsbury Publishing ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 7190369 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

44518 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้