แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Homer & John Bunyan 
Classics Retold – World’s Greatest Tales Adapted for the Youngest 
Odysseus, Arabian Nights Entertainments, Viking Tales, King Arthur, Don Quixote, Gulliver’s Travels…

สนับสนุน
e-artnow presents to you this meticulously edited collection of ‘Classics Retold – World’s Greatest Tales Adapted for the Youngest’ which includes world’s best-known classics in simplified and captivating language for our young listeners and readers:
The Iliad of Homer
Odysseus, the Hero of Ithaca (Homer)
The Arabian Nights Entertainments (Andrew Lang)
Viking Tales (Jennie Hall)
Tales of King Arthur and the Round Table (Andrew Lang)
Chaucer for Children: A Golden Key (Geoffrey Chaucer)
Tales from Shakespeare (Charles and Mary Lamb)
Don Quixote (Miguel Cervantes)
The Pilgrim’s Progress (John Bunyan)
Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
Gulliver’s Travels: Voyage to Lilliput (Jonathan Swift)
Little Goody Two-Shoes &Mrs Margery Two-Shoes (Oliver Goldsmith)
Charles Dickens’ Children Stories (Charles Dickens)
The Story of Hiawatha (Henry Wadsworth Longfellow and Winston Stokes)
Uncle Tom’s Cabin (Harriet Beecher Stowe)
The Story of Pocahontas and Captain John Smith (E. Boyd Smith)

€0.00
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 752 ● ISBN 4064066399122 ● ขนาดไฟล์ 15.7 MB ● อายุ 17-12 ปี ● สำนักพิมพ์ e-artnow ● เมือง Prague ● ประเทศ CZ ● การตีพิมพ์ 2020 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7544025 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

4814 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้