แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

John Spencer Ellis & Tammy Kling 
Compass 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ John Spencer Ellis & Tammy Kling: Compass (ePUB)
A enthralling novel about the journey of life.The Compass focuses on the individual journey, as seen through the lead character Jonathan’s eyes and walk in life.Jonathan’s family has been torn apart following a horrific car accident and he is numb to everything around him. Unable to continue life as normal, he sets of on a journey – a journey that places him alone in a desert, trekking through the wilderness.As Jonathan embarks on his journey, he meets many people; each person has a reason for being there. Each pivotal person represents a specific element of life: love, forgiveness, prophecy. This is the way that life is.Reading this book, the reader is taken on the same journey, and taught how to understand what is happening in life, as they are led towards an internal excavation of their soul. Illustrating key principles taught by leading life experts, The Compass will help to give people direction in their lives.
€4.43
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● ISBN 9780007343355 ● สำนักพิมพ์ HarperCollins Publishers ● การตีพิมพ์ 2009 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 6 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 2819586 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

171358 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้