แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Julius Dihstelhoff & Charlotte Pardey 
Entanglements of the Maghreb 
Cultural and Political Aspects of a Region in Motion

สนับสนุน
The impulse for the recent transformations in the Arab world came from the Maghreb. Research on the region has been on the rise since, yet much remains to be done when it comes to interdisciplinary comparative research. The Maghreb is a heterogeneous region that deserves thorough investigation. This volume focuses on Entanglements as a cross-field and cross-lingual concept to generate a new approach to the region and its inner interdependencies as well as exchanges with other regions. Eminent researchers conceptualize Entanglements through the description of various thematic fields and actors in motion, addressing culture, politics, and social affairs.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Julius Dihstelhoff (Dr. phil.) is a research fellow in the Department of Politics at the Center for Near and Middle Eastern Studies (CNMS) at Philipps-Universität Marburg.
Charlotte Pardey (Dr. phil.) is a research fellow in the research program »Figures of Thought | Turning Points. Cultural Practices and Social Change in the Arab World«.
Rachid Ouaissa (Prof. Dr.) is the head of the Department of Politics at the CNMS. He is the Director of the Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) and a member of the Academic Advisory Board of the Wissenschaftskolleg in Berlin as well as of the board of the Forum Transregionale Studien in Berlin.
Friederike Pannewick (Prof. Dr.) is the head of the Department of Arabic Studies at the CNMS. Her research areas are modern Arabic literature and culture, Arabic theatre, and the cultural and intellectual history of the Arab world. She is director of the research program »Figures of Thought | Turning Points. Cultural Practices and Social Change in the Arab World« and member of the board of the Forum Transregionale Studien in Berlin.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 240 ● ISBN 9783839452776 ● บรรณาธิการ Julius Dihstelhoff & Charlotte Pardey ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2021 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7442137 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

5197 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้