แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Lester R. Brown 
Eco-Economy 
Building an Economy for the Earth

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Lester R. Brown: Eco-Economy (ePUB)
In 1543, Polish astronomer Nicolaus Copernicus challenged the view that the sun revolved around the earth, arguing instead that the earth revolved around the sun. His paper led to a revolution in thinking. In Lester Brown’s brilliant and invigorating account of the industrial economy, he shows how a rethink of its fossil fuel-based, throwaway ethos is necessary to ensure that it works with, not against, the natural environment. The issue now is whether the environment is part of the economy or the economy is part of the environment. Brown argues the latter, pointing out that treating the environment as part of the economy has produced an economy that is destroying its natural support systems. One of the foremost experts on the new economic opportunities, Brown shows the vast economic potential and environmental gains that exist from eliminating the waste and destruction of current consumption. He describes how the global economy can be restructured to make it compatible with the earth’s ecosystem so that economic progress can continue, with high standards of living and secure employment for all, while conserving resources and restoring the environment. In the new economy, wind farms replace coal mines, hydrogen-powered fuel cells replace internal combustion engines, and cities are designed for people, not cars. Eco-Economy is a map of how to get from here to there. It is an essential guide to the economy of the 21st century and will be compelling reading for business readers and environmentalists alike looking for ways to build a better future.
€43.40
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 352 ● ISBN 9781134205332 ● สำนักพิมพ์ Taylor and Francis ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 6 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 2822300 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

188666 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้