แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Retold By Charles John Tibbits & Anon E. Mouse 
FOLKLORE AND LEGENDS OF GERMANY – 30 German folk and fairy tales 
30 Legends and Folktales from the Rhineland

สนับสนุน
A great read for children and great for reading around a fire on a cold winter night!

Herein you will find 30 old legends and from Germany. Some will be familiar but most less so, and may even seem to be a new find for you the reader. Even if you haven’t read some of these stories, you can rest assured that all will entertain. You can also be sure the general lesson these stories convey is the sure punishment of vice and the reward of virtue; some way or another the villain always meets with his just deserts – just as Fairy Tales are meant to be.Herein you will find stories like:

 • The Legend of Paracelsus

 • Hans in Luck

 • Peter Klaus

 • The Legend of Rheineck

 • The Fisherman and his Wife

 • Fastrada

 • The Alraun

 • The Goose-Girl

 • The Monks at the Ferry

 • The White Maiden

 • St. Andrew’s Night

– plus many, many moreSo, after you have downloaded this unique volume, find a comfy chair, sit back with your reader and a steaming hot beverage and be prepared to be entertained for hours.

==========

TAGS: folklore, fairy tales, folklore, myths, legends, children’s stories, children’s stories, bygone era, fairydom, fairy land, classic stories, children’s bedtime stories, fables, cultural, setting, German, gaffer, death, legend of paracelsus, hans in luck, grey mare, garret, water spirit, peter klaus, legend of rheineck, cellar, old knights,  kyffhauser, fisherman and his wife, mouse tower, dancers, little shroud, arch rogue, brother merry, fastrada, jew, bush, elves, conclave, corpses, legend of rubezahl, number-nip, hunter, hackelnberg,  tut-osel, alraun, goose-girl, hans jagenteufel, waits of bremen, flaming, castle,  monks at the ferry, doctor, all-wise, white maiden, sturgeon, St. andrew, night
€2.49
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● ISBN 9788827593349 ● ขนาดไฟล์ 1.8 MB ● สำนักพิมพ์ Abela Publishing ● การตีพิมพ์ 2018 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 6177078 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

7050 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้