แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

ผู้เขียน: Rudy Bilous

สนับสนุน
Rudy Bilous MD, FRCP, Professor of Clinical Medicine, Newcastle University; Hon. Consultant Endocrinologist, South TeesFoundation Trust, Middlesbrough, UKRichard Donnelly MD, PhD, FRCP, FRACP, Head, School ofGraduate Entry Medicine and Health, University of Nottingham; Hon.Consultant Physician, Derby Hospitals NHS Foundation Trust, Derby, UK
2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย Rudy Bilous

Rudy Bilous & Richard Donnelly: Handbook of Diabetes
Over three editions the Handbook of Diabetes has built a reputation as an essential practical manual on the assessment and management of patients with diabetes. Previously written by Gareth Williams …
PDF
อังกฤษ
DRM
€72.99
Rudy Bilous & Richard Donnelly: Handbook of Diabetes
Over three editions the Handbook of Diabetes has built a reputation as an essential practical manual on the assessment and management of patients with diabetes. Previously written by Gareth Williams …
EPUB
อังกฤษ
DRM
€72.99