แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Sabine Pfeiffer 
Digital Capitalism and Distributive Forces 

สนับสนุน
Are robots taking away our jobs? Those who ask this question have misunderstood digitalisation – it is not an industrial revolution by other means. Sabine Pfeiffer searches for the actual novelties brought about by digitalisation and digital capitalism. In her analysis, she juxtaposes Marx’s concept of productive force with the idea of distributive force. From the platform economy to artificial intelligence, Pfeiffer shows that digital capitalism is less about the efficient production of value, but rather about its fast, risk-free, and permanently secured realisation on the markets. The examination of this dynamic and its consequences also leads to the question of how destructive the distributive forces of digital capitalism might be.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Sabine Pfeiffer (Dr. phil. habil.), born 1966, is a professor of sociology with a focus on Technology – Work – Society at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. She has been researching the change of work and digitalisation since the 1990s and is, among other positions, a member of the research advisory board of Plattform Industrie 4.0.
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 300 ● ISBN 9783732858934 ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2022 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7810132 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

3265 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้