แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Sara Dehkordi 
Segregation, Inequality, and Urban Development 
Forced Evictions and Criminalisation Practices in Present-Day South Africa

สนับสนุน
In present-day South Africa, urban development agendas have inscribed doctrines of desirable and undesirable life in city spaces and the public that uses the space. This book studies the ways in which segregated city spaces, displacement of people from their homes, and criminalization practices are structured and executed. Sara Dehkordi shows that these doctrines are being legitimized and legalized as part of a discursive practice and that the criminalization of lower-class members are part of that practice, not as random policing techniques of individual security forces, but as a technology of power that attends to the body, zooms in on it, screens it, and interrogates it.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Sara Dehkordi is a lecturer at the Department of Political and Social Sciences at the Freie Universität Berlin. She teaches postcolonial and decolonial theories, on colonial genocide, the Negritude and Black Consciousness Movement, neoliberal urbanism, and critical peace and conflict studies.
She has received the German Tiburtius Prize for outstanding research for her work leading to the book »Segregation, Inequality, and Urban Development«.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 262 ● ISBN 9783839453100 ● ขนาดไฟล์ 9.3 MB ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2020 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7405715 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

5820 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้