แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Sebastian Garbe 
Weaving Solidarity 
Decolonial Perspectives on Transnational Advocacy of and with the Mapuche

สนับสนุน
In the Global South, Indigenous and Native people continue to live under colonial relations within formally independent nation-states. Sebastian Garbe offers a critical perspective on contemporary expressions of international solidarity and transnational advocacy. He combines approaches from critical race and decolonial studies with an activist ethnography on networked spaces of encounters created through solidarity activism by Mapuche and non-Mapuche actors. Departing from those experiences, this book not only presents potential pitfalls of transnational advocacy but suggests new ways of understanding and practicing solidarity.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Sebastian Garbe, born in 1986, works as a researcher and lecturer at the institute of sociology at the Justus-Liebig University in Giessen. He completed his doctorate there in 2020 and is a member of the Research Network in Queer Studies, Decolonial Feminisms, and Cultural Transformations. His teaching and research were awarded with the Dr.-Herbert-Stolzenberg-Award for the Study of Culture in 2017 and 2020 and focuses on post- and decolonial theory as well as on protest and social movements.
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 350 ● ISBN 9783732858255 ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2021 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7773470 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

2829 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้