แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Simon Stoddart 
Power and Place in Etruria: Volume 1 
The Spatial Dynamics of a Mediterranean Civilization, 1200-500 BC

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Simon Stoddart: Power and Place in Etruria: Volume 1 (ePUB)


This volume fills a gap in the study of an important, yet neglected case of state formation, by taking a landscape perspective to Etruria. Simon Stoddart examines the infrastructure, hierarchy/heterarchy and spatial patterns of the Etruscans over time to investigate their political development from a new perspective. The analysis both crosses the divide from prehistory to history and applies a scaled analysis to the whole region between the Tyrrhenian Sea and the Arno and Tiber rivers, with special focus on the neglected region between Populonia on the coast and Perugia and the north Umbrian region adjoining the Apennines. Stoddart uncovers the powerful places that were in dynamic tension not only between themselves, but also with the internal structure constituted by the descent groups that peopled them. He unravels the dynamically changing landscape of changing boundaries and buffer zones which contained robust urbanism, as well as less centralized, polyfocal nucleations.
€65.46
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● ISBN 9781108915908 ● สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 7634953 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

5479 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้