แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Tatiana Bazzichelli 
Whistleblowing for Change 
Exposing Systems of Power and Injustice

สนับสนุน
The courageous acts of whistleblowing that inspired the world over the past few years have changed our perception of surveillance and control in today’s information society. But what are the wider effects of whistleblowing as an act of dissent on politics, society, and the arts? How does it contribute to new courses of action, digital tools, and contents? This urgent intervention based on the work of Berlin’s Disruption Network Lab examines this growing phenomenon, offering interdisciplinary pathways to empower the public by investigating whistleblowing as a developing political practice that has the ability to provoke change from within.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Tatiana Bazzichelli is the founder and director of the Disruption Network Lab, leading the conference programme that has been taking place in Berlin since 2015. Previously she was programme and conference curator at the art and digital culture festival transmediale. Bazzichelli’s work at transmediale was the focus of her 2012-2014 post-doctoral research at the Centre for Digital Cultures, Leuphana Universität Lüneburg. She received a PhD degree in information and media studies at the Faculty of Arts of Aarhus University in 2011.
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 300 ● ISBN 9783732857937 ● บรรณาธิการ Tatiana Bazzichelli ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2021 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7785045 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

806 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้