แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Theo Fischer 
Yu wei: Die Kunst, sich das Leben schwer zu machen 

สนับสนุน
ปกของ Theo Fischer: Yu wei: Die Kunst, sich das Leben schwer zu machen (ePUB)(5.0 / 5.0 – 1 การให้คะแนนของลูกค้า)
Die Weiterführung des Bestsellers «Wu wei»
Wenn wir das Falsche aus unserem Leben entfernen, bleibt das Richtige übrig, ohne dass wir danach suchen müssen. Diese einfache Einsicht ist der Grundgedanke des neuen Buches von Theo Fischer, das der Lebenskunst des Tao gewidmet ist. Es zeigt uns anhand von Alltagssituationen aus verschiedenen Lebensbereichen, wie wir eingefahrene negative Verhaltensmuster erkennen und überwinden können, um so die Entfaltung der Lebensweise des Tao zu befördern. Wir lernen, wieder im Hier und Jetzt zu leben, uns weniger zu sorgen und auf unsere innere Stimme zu vertrauen.
€8.99
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Theo Fischer war über zwanzig Jahre lang Managementberater, bis er seinen Beruf aufgab und zu schreiben begann. Theo Fischer lebt in Italien. Mehr über den Autor erfahren Sie unter www.tonundtao.de. Mail-Kontakt: theofischer@alice.it
ภาษา เยอรมัน ● รูป EPUB ● หน้า 160 ● ISBN 9783644503113 ● ขนาดไฟล์ 2.1 MB ● สำนักพิมพ์ ROWOHLT E-Book ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2013 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2675075E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

212 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้