แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Vicki Bruce 
Recognising Faces 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Vicki Bruce: Recognising Faces (ePUB)
Each of us is able to recognise the faces of many hundreds if not thousands of people known to us. We recognise faces despite seeing them in different views and with changing expressions. From these varying patterns we somehow extract the invariant characteristics of an individual’s face, and usually remember why a face seems familiar, recalling where we know the person from and what they are called. In this book, originally published in 1988, the author describes the progress which has been made by psychologists towards understanding these perceptual and cognitive processes, and points to theoretical directions which may prove important in the future. Though emphasising theory, the book also addresses practical problems of eyewitness testimony, and discusses the relationship between recognising faces, and other aspects of face processing such as perceiving expressions and lipreading. The book was aimed primarily at a research audience, but would also interest advanced undergraduate students in vision and cognition.
€34.12
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 156 ● ISBN 9781315471792 ● สำนักพิมพ์ Taylor and Francis ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 5306178 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

60088 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้