Search Glass
Search Loader
Visa, Mastercard, Amexco, Discover, ELV, Paypal
Please review our Terms and Privacy Protection

'Kto mnie pokocha?' to historia osiemnastoletniego Adama, bitego i poni?anego w domu rodzinnym. Po kolejnym ataku ze strony ojca, ch?opak trafia do szpitala, tam spotyka piel?gniarza, który wyci?ga w jego stron? pomocn? d?o?. Pozostaje ju? tylko wyprowadzi? si? z domu i zacza? nowe, ale czy na pewno szcz??liwsze ?ycie? Powie?? ukazuje losy ch?opaka szukaj?cego mi?o?ci, której nie zazna? w domu, g?ównie ze wzgl?du na odmienn? orientacj? seksualn?. Czy uda mu si? to w obcym mie?cie w?ród nieznanych ludzi? Ka?dy przecie? potrzebuje mi?o?ci, drugiej po?ówki obok siebie. Adam szuka jej rozpaczliwie, naiwnie ulegaj?c starszym od siebie, a do tego borykaj?c si? z powa?nymi rodzinnymi problemami.Dominik Florianowicz Autor debiutuj?cy w roku 2013 ksi??k? ?Naznaczeni?. W tym samym roku wyda? ksi??k? pt. ??wiat jest pe?en homoseksualnych m??czyzn?, która od razu sta?a si? bestsellerem i wzbudzi?a w czytelnikach wiele emocji. Powie?? ?Niebezpieczna gra? to jego trzecia najnowsza, tym razem bardzo kontrowersyjna ksi??ka.Strona autora www.facebook.com/dominikflorianowicz
Format
EPUB-ebook
Language
polish 
File Size
2.8 MB
retrievable
24 months after purchase
Copy Protection
none
Publisher
e-bookowo.pl
Edition
Published
Product No.
DG5116138

'Kto mnie pokocha?' by Dominik Florianowicz is a digital EPUB ebook for direct download to PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - but not for Kindle.

Last clicked

Testimonials

Popular searches

Kto mnie pokocha? EPUB ebook download Dominik Florianowicz EPUB
Only bots will follow this link
Catalog
Support
Loading