แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Alexander Ollongren 
Astrolinguistics 
Design of a Linguistic System for Interstellar Communication Based on Logic

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Alexander Ollongren: Astrolinguistics (PDF)
In linguistics, one of the main areas of modern research involves the capabilities and possibilities of there being a ‘lingua cosmica, ‘ a LINCOS, a universal language that could be used to communicate with non-human intelligences. This book touches on the area of the development and use of a ‘lingua universalis’ for interstellar communication, but it also presents concepts that cover a broad area of linguistics. Chomsky’s paradigm on universal properties of natural languages, for a long time a leading general theory of natural languages, includes the strong assumption that humans are born with some kind of universals stored in their brains. Are there universals of this kind of language used by intelligent beings and societies elsewhere in the universe? We do not know whether such languages exist. It seems to be impossible to determine, simply because the universe is too large for an exhaustive search. Even verification will be hard to obtain, without quite a bit of luck. This book uses astrolinguistic principles in message construction and is helpful in clarifying and giving perspective to discussions on existential questions such as these.
€117.69
วิธีการชำระเงิน

สารบัญ

Preface.- Preliminaries.- History.- Part I: Calculus of Constructions.- Chapter 1.1: Types and declarations.- Chapter 1.2: Functions and induction.- Chapter 1.3: Hypotheses.- Chapter 1.4: Higher orders and inductive structures.- Part II: Facts.- Chapter 2.1: Simple Facts.- Chapter 2.2: Compounds.- Chapter 2.3: Aristotelian Theatre.- Chapter 2.4: Wittgenstein’s Theatre.- Part III: Annotations in LINCOS.- Chapter 3.1: Logical contents of texts.- Chapter 3.2: An astrolinguistic experiment.- Chapter 3.3: Aspects of truth.- Chapter 3.4: Human altruism.- Part IV: Interpretation of LINCOS.- Chapter 4.1: Self-interpretation.- Chapter 4.2: Pictorial representation.- Chapter 4.3: Representation of music.- Chapter 4.4: Signature of LINCOS.- Part V: Processes of LINCOS.- Chapter 5.1: Representing processes.- Chapter 5.2: Cooperating sequential processes.- Chapter 5.3: Hamlet in LINCOS.- Part VI: Symbolic Computation.- Chapter 6.1: Basics.- Chapter 6.2: Relativistic particle motion.- Chapter 6.3: Two-body motion.- Part VII: (Un) Certainty.- Chapter 7.1: Certain existence.- Chapter 7.2: The uncertain alien.- Appendix.- Postscriptum.- Summary in Russian.- Declaration of Principles.- Curriculum Vitae.- Index.

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Alexander Ollongren began his career as a mathematical astronomer at the Dept. of Astronomy at Leiden University in the Netherlands, where he obtained his PhD. He then left the university and worked almost two years in Celestial Mechanics at Yale University in the US. Ollongren returned to Holland and became director of the newly established computer center of Leiden University. He spent a sabbatical leave as a visiting scientist at the IBM Laboratory in Vienna and was later appointed full professor of theoretical computer science at the Dept. of Computer Science of Leiden University. He was a guest professor in the same science for about a year at Linkoping University in Sweden. After retirement he became a member of the Permanent Study Group Search for ExtraTerrestrial Intelligence (PSGSETI) of the International Astronautical Academy. He has written books and articles on the semantics of programming languages.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 248 ● ISBN 9781461454687 ● ขนาดไฟล์ 2.7 MB ● สำนักพิมพ์ Springer New York ● เมือง NY ● ประเทศ US ● การตีพิมพ์ 2012 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2654281 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

4084 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้