แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Christian Wille & Astrid M. Fellner 
Bordertextures 
A Complexity Approach to Cultural Border Studies

สนับสนุน
Borders are much more than territorial markers on a map. In recent years, borders have gained more and more scholarly attention, and the field of border studies has become increasingly diversified when it comes to different trends and analytical approaches. This edited collection reflects these latest developments and proposes an understanding of borders as effects and generators of complex formations. The contributors discuss such bordertextures from various theoretical and conceptual viewpoints, supported by empirical examples. By introducing the concept of bordertextures and the approach of bordertexturing, this edited collection opens up new and fine-tuned perspectives on borders and borderlands.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Christian Wille (Dr.) is a senior researcher at the University of Luxembourg and head of the cross-border network UniGR-Center for Border Studies. He teaches Cultural Border Studies in the trinational UniGR-Master for Border Studies and works on cross-border practice formations and border theories.
Astrid M. Fellner (Prof. Dr.), chair of North American literary and cultural studies and project leader of the UniGR-Center for Border Studies at Saarland University, teaches Cultural Border Studies in the trinational UniGR-Master for Border Studies. Her research focuses on North American borderlands.
Eva Nossem is the scientific coordinator of the UniGR-Center for Border Studies at Saarland University. Her work focuses mainly on cultural and linguistic border studies.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 350 ● ISBN 9783839438954 ● บรรณาธิการ Christian Wille & Astrid M. Fellner ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2022 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 7532473 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

6173 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้