แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Edmund Clerihew Bentley 
Biography for Beginners 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Edmund Clerihew Bentley: Biography for Beginners (ePUB)
The Art of Biography Is different from Geography.Geography is about Maps, But Biography is about Chaps.With these rhyming lines, English novelist and humorist Edmund Clerihew Bentley introduces this book and an unusual form of verse of his own invention. Bentley’s four-line poems, known as ‘clerihews, ‘ offer satirical views of historical figures, from Edward the Confessor and Odo of Bayeux to Sir Walter Raleigh, Jane Austen, Karl Marx, Theodore Roosevelt, and many others. The witty verses are accompanied by the book’s outstanding feature: whimsical full-page illustrations by G. K. Chesterton.
€9.99
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

English novelist and humorist Edmund Clerihew Bentley (1875–1956) invented clerihews, four-line biographical poems that cast an absurdist light on famous figures. He is the author of the Dover detective novel Trent’s Last Case, which is widely regarded as the first modern mystery.Widely known as the ‘Prince of Paradox, ‘ G. K. Chesterton (1874–1936) ranks among the most influential English writers and thinkers of the 20th century. Chesterton’s prodigious talents embraced a wide range of subjects, from philosophy and religion to detective fiction, fantasy, and whimsical illustration.
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 96 ● ISBN 9780486791685 ● ขนาดไฟล์ 6.5 MB ● สำนักพิมพ์ Dover Publications ● การตีพิมพ์ 2014 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 5273207 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

8289 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้