แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Hannah Baader & Martina Becker 
Aesthetic Practices and Spatial Configurations 
Historical and Transregional Perspectives

สนับสนุน
Aesthetic practices shape and are shaped by spatial formations. The essays of this volume survey configurations of spaces as macro, micro and meso, and study from a transregional perspective the ways they are created, described, negotiated and appropriated across cultures. The interdisciplinary studies range from art history to anthropology and literary studies, and investigate the interdependence between material forms and environmental contexts. They explore the periodic re-invention of spaces through architectural, pictorial and discursive practices. This includes the geographical migration of images, objects and practices from one space to another, across a variety of constellations and spatial scales, and the accretion of cultural values around such migration.
Case studies range from a religious temple under construction in today’s Sao Paolo, the place of African art in the museum collections of the former GDR, 18th-century religious architecture in Beirut, the historicization of modernist architecture in Iraq, the pictorial evocations of sacred rivers in 16th-century India, literary descriptions of the Mughal capital Fatpur Sikri, to cosmological arrangements in Buddhist caves of the 6th century, among other topics.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Hannah Baader (Dr.) is the academic program director of the research program »Art Histories and Aesthetic Practices« and senior research scholar at the Kunsthistorisches Institut in Florence (Max-Planck-Institut), Italy.
Martina Becker (PhD) is an art historian working on modern Islamic Art History from a transregional perspective.
Niharika Dinkar (PhD) teaches Art History at Boise State University, Idaho (USA).
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 210 ● ISBN 9783839435106 ● บรรณาธิการ Hannah Baader & Martina Becker ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2022 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 6405956 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

5722 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้