แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Jeffrey K. Smith & Pablo P. L. Tinio 
Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Jeffrey K. Smith & Pablo P. L. Tinio: Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts (ePUB)
The psychology of aesthetics and the arts is dedicated to the study of our experiences of the visual arts, music, literature, film, performances, architecture and design; our experiences of beauty and ugliness; our preferences and dislikes; and our everyday perceptions of things in our world. The Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts is a foundational volume presenting an overview of the key concepts and theories of the discipline where readers can learn about the questions that are being asked and become acquainted with the perspectives and methodologies used to address them. The psychology of aesthetics and the arts is one of the oldest areas of psychology but it is also one of the fastest growing and most exciting areas. This is a comprehensive and authoritative handbook featuring essays from some of the most respected scholars in the field.
€38.18
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● ISBN 9781316120118 ● บรรณาธิการ Jeffrey K. Smith & Pablo P. L. Tinio ● สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ● การตีพิมพ์ 0030 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 5307341 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

13316 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้