แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Laura Maya 
Profit from Mobile Social Media Revolution 
Learn how to Engage Social Media and Triple Your Profits

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Laura Maya: Profit from Mobile Social Media Revolution (ePUB)(4.7 / 5.0 – 3 การให้คะแนนของลูกค้า)

Learn how to Engage Social Media and Triple Your Profits


By 2016, Mobile Social Media will be worth about $150 billion, Social Media + Mobile Marketing Creates Market Opportunities


Cloud computing technology, mobile devices and social networking will merge to become an even more powerful force that will grow into the biggest commercial platform for many years to come. Many corporations have started embracing mobile marketing and social media to help them to connect to customers and increase their business profits.


This book explores different options for using mobile social media for business development ranging from business to consumer, consumer to consumer and business to business conversation models. It shows you the many social media tools and platforms you can use in your social media marketing strategy. It answers key question in each type of social media marketing strategy to help you plan and execute a successful social media marketing campaign.


In this book, you will discover


– How companies are leveraging on smartphones and tablets to tap their social network power.


– Types of social media marketing tools and their usage


– How to integrate various mobile and social networking tools into your marketing plans


– How the Chinese mobile social landscape works and strategies to engage the Chinese consumer.

€3.03
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● ISBN 9781624881855 ● ขนาดไฟล์ 1.3 MB ● สำนักพิมพ์ BookBaby ● การตีพิมพ์ 2012 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2570082 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

211335 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้