แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Orazio Svelto 
Principles of Lasers 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Orazio Svelto: Principles of Lasers (PDF)
This fifth edition of Principles of Lasers includes corrections to the previous edition as well as being the first available as an ebook. Its mission remains to provide a broad, unified description of laser behavior, physics, technology, and applications.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

สารบัญ

Introductory Concepts.- Interaction of Radiation with Atoms and Ions.- Energy Levels, Radiative, and Nonradiative Transitions in Molecules and Semiconductors.- Ray and Wave Propagation Through Optical Media.- Passive Optical Resonators.- Pumping Processes.- Continuous Wave Laser Behavior.- Transient Laser Behavior.- Solid-State, Dye, and Semiconductor Lasers.- Gas, Chemical, Free Electron, and X-Ray Lasers.- Properties of Laser Beams.- Laser Beam Transformation: Propagation, Amplification, Frequency Conversion, Pulse Compression, and Pulse Expansion.- Appendixes: Semiclassic Treatment of the Interaction of Radiation and Matter.- Line Shape Calculation for Collision Broadening.- Simplified Treatment of Amplified Spontaneous Emission.- Calculating Radiative Transition Rates of Molecular Transitions.- Space-Dependent Rate Equations.- Mode-Locking Theory: Homogeneous Line.- Propagation of a Laser Through a Dispersive Medium or a Gain Medium.- Higher Order Coherence.- Physical Constants and Useful Conversion Factors.- Answers to Selected Problems.- Index.

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Orazio Svelto is Professor of Quantum Electronics at the Polytechnic Institute of Milan and Director of the Quantum Electronics Center of the Italian National Research Council. His research has covered a wide range of activity in the field of laser physics and quantum electronics, starting from the very beginning of these disciplines. This activity includes ultrashort-pulse generation and applications, development of laser resonators and mode-selection techniques, laser applications in biology and medicine, and development of solid-state lasers. Professor Svelto is the author of more than 150 scientific papers and his researches have been the subject of more than 50 invited papers and international conferences. He has served as a program chair of the IX International Quantum Electronics Conference (1976), as a chair of the European program committee for CLEO ’85 and CLEO ’90, and he was general co-chair for the first CLEO-Europe Conference (1994). He is an elected member of the Italian ‘Accademia dei XL’ and a Fellow of the IEEE.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 620 ● ISBN 9781441913029 ● อายุ 02-99 ปี ● สำนักพิมพ์ Springer US ● เมือง MA ● ประเทศ US ● การตีพิมพ์ 2010 ● ฉบับ 5 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2149941 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

1,023 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้