แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Ralph A. Austen 
Trans-Saharan Africa in World History 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Ralph A. Austen: Trans-Saharan Africa in World History (PDF)
During the heyday of camel caravan traffic–from the eighth century CE arrival of Islam in North Africa to the early twentieth-century building of European colonial railroads that linked the Sudan with the Atlantic–the Sahara was one of the world’s great commercial highways, bringing gold, slaves, and other commodities northward and sending both manufactured goods and Mediterranean culture southward into the Sudan. Historian Ralph A. Austen here tells the remarkable story of an African world that grew out of more than one thousand years of trans-Saharan trading. Perhaps the most enduring impact of this trade and the common cultural reference point of trans-Saharan Africa was Islam. Austen traces this faith in its various forms–as a legal system for regulating trade, an inspiration for reformist movements, and a vehicle of literacy and cosmopolitan knowledge. He also analyzes the impact of European overseas expansion, which marginalized trans-Saharan commerce in global terms but stimulated its local growth. Indeed, trans-Saharan culture not only adapted to colonial changes, but often thrived upon them, remaining a potent force into the twenty-first century.
€0.00
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● ISBN 9780199745371 ● สำนักพิมพ์ Oxford University Press ● การตีพิมพ์ 2010 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 6 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 2281550 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

193,093 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้