แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Richard Field 
Integrated Stormwater Management 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Richard Field: Integrated Stormwater Management (PDF)
Abatement and prevention of storm-generated flow is one of the most challenging areas in the environmental engineering field today. Integrated Stormwater Management covers important aspects of the topic including pollution assessment, solution methods, transport and control, runoff and flood control, modeling, reclamation, and monitoring. The book also discusses the subject of detection of non-stormwater entries into separate storm drainage systems. All chapters included in this volume were authored by an outstanding group of renowned international stormwater management experts. Integrated Stormwater Management is an important volume for water quality and water pollution control engineers and scientists, environmental scientists and engineers, managers and planners, urban hydrologists, agricultural engineers, and combined sewer overflow engineers and specialists.
€181.67
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 399 ● ISBN 9781351082204 ● สำนักพิมพ์ CRC Press ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 5691790 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

188666 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้