แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

S. M. Muyeen & Junji Tamura 
Stability Augmentation of a Grid-connected Wind Farm 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ S. M. Muyeen & Junji Tamura: Stability Augmentation of a Grid-connected Wind Farm (PDF)

“Stability Augmentation of a Grid-connected Wind Farm” introduces a comprehensive approach to stabilizing the power output from wind farms, covering both fixed and variable speed wind turbine generator systems. The book presents the different tools suitable for application in wind farms, together with modeling and control strategies. The book reports on output power and terminal voltage fluctuation minimization, using the integration of energy storage systems with power electronic converters. Transient stability enhancement of the power systems is also discussed. “Stability Augmentation of a Grid-connected Wind Farm” provides advanced tools with detailed modeling and controller design, including extensive simulation results.

€149.79
วิธีการชำระเงิน

สารบัญ

Introduction Wind Turbine Modeling Pitch Controller Three-level STATCOM Integration of Energy Storage System to Wind Farm Hydrogen Generation from Wind Power Wind Farm Operational Strategy with Energy Capacitor System and Hydrogen Generator Stability Enhancement of VSWT-PMSG

เกี่ยวกับผู้แต่ง

S.M. Muyeen,
Junji Tamura and
Naoto Kakimoto all work for the Kitami Institute of Technology in its Department of Electrical and Electronic Engineering.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 248 ● ISBN 9781848003163 ● ขนาดไฟล์ 9.5 MB ● อายุ 02-99 ปี ● สำนักพิมพ์ Springer London ● เมือง London ● ประเทศ GB ● การตีพิมพ์ 2008 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2151786 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

6408 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้