แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Stefan Krebs & Heike Weber 
The Persistence of Technology 
Histories of Repair, Reuse and Disposal

สนับสนุน
Repair, reuse and disposal are closely interlinked phenomena related to the lives and persistence of technologies. When technical artefacts become old and outworn, decisions have to be taken: is it necessary, worthwhile or even possible to maintain and repair or to reuse or dismantle them – or must one dispose of them? These decisions depend on factors such as the availability of second-hand markets, repair infrastructures and dismantling or disposal facilities. Telling the stories of, among others, China’s power grid, Colombian roads, American telephones, German automobiles and India’s ship breaking business, the contributions in this volume stress the long lives of technologies and show that maintenance and repair are not obsolete in modern industries and consumer societies.
€0.00
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Stefan Krebs (Dr. phil.) is Assistant Professor for Contemporary History at the Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History.
Heike Weber (Dr. phil.) is Professor for Cultural Studies of Technology at the Karlsruhe Institute of Technology.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 400 ● ISBN 9783839447413 ● บรรณาธิการ Stefan Krebs & Heike Weber ● สำนักพิมพ์ transcript Verlag ● เมือง Bielefeld ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2022 ● ฉบับ 1 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 6873601 ● ป้องกันการคัดลอก โซเชียล DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

2526 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้