แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

D. Purchas & K Sutherland 
Handbook of Filter Media 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ D. Purchas & K Sutherland: Handbook of Filter Media (PDF)
This comprehensive handbook provides a complete and updated overview of filter media. From classification to performance date to practical selection tables.
€223.23
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 572 ● ISBN 9780080507774 ● บรรณาธิการ D. Purchas & K Sutherland ● สำนักพิมพ์ Elsevier Science ● การตีพิมพ์ 2002 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 6 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 2259826 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

7906 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้