แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Robert J. Benson & Tom Bugnitz 
From Business Strategy to IT Action 
Right Decisions for a Better Bottom Line

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Robert J. Benson & Tom Bugnitz: From Business Strategy to IT Action (PDF)
From Business Strategy to IT Action gives companies of all sizesthe tools to effectively link IT to business strategy and produceeffective, actionable strategies for bottom-line results. Theauthors present CEOs, CFOs, CIOs, and IT managers with a powerfuland accessible resource packed with such useful material as:
* The Strategy-to-Bottom-Line Value Chain, which integrates themanagement practices relating to planning, prioritization, alignment, and assessing a company’s entire IT budget
* Methods for using IT Impact Management to establish IT cultureand performance models for the business/IT connection
* The IT Improvement Zone, which quickly identifies where a companycan focus its energies for maximum results
* And much more
€60.99
วิธีการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

Robert J. Benson is a principal with The Beta Group, aconsulting firm with clients in the United States and throughoutthe world. He is affiliate professor of computer science atWashington University and part-time professor of informationmanagement at Tilburg University in the Netherlands. He is coauthorof Information Economics: Linking Information Technology andBusiness Performance and Information Strategy and Economics.

Thomas L. Bugnitz is President of The Beta Group. He is afrequent speaker on technology management and an adjunct professorat Washington University.

William B. Walton is a principal with The Beta Group.Prior to joining The Beta Group, he spent seventeen years withGartner Group, where he developed IT measurement services andassociated analytical methods.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 320 ● ISBN 9780471649946 ● ขนาดไฟล์ 1.6 MB ● สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons ● การตีพิมพ์ 2004 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2328684 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

28356 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้