แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

T. Reg Bott 
Industrial Biofouling 

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ T. Reg Bott: Industrial Biofouling (ePUB)
Industrial Biofouling discusses the the challenges–and to a lesser extent, the benefits–of biofilms on industrial processing surfaces. It addresses the operating problems caused by establishment and growth of microorganisms, thereby enabling effective equipment design and operation that minimizes biofouling. Discusses the chemical and physical control of biofilm growth, with coverage of dosing techniques, equipment cleaning, and cost management Presents methods for monitoring and evaluating the effectiveness of control techniques Incorporates explicit figures and diagrams to aid in understanding
€172.56
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 220 ● ISBN 9780080932606 ● สำนักพิมพ์ Elsevier Science ● การตีพิมพ์ 2011 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 6 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 2266274 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

24346 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้