แว่นขยาย
ตัวโหลดการค้นหา

Christine Dockrill 
Sir Toad & Mr. Frog 
A Hoppy Hap Chance Encounter!

สนับสนุน
Adobe DRM
ปกของ Christine Dockrill: Sir Toad & Mr. Frog (ePUB)
The tale of toad and frog is timeless. This version tells of relationships. It describes the differences and similarities between toads and frogs in a funny, poetic way, focusing also on understanding between different social backgrounds. The two characters show real compassion and respect for one another. This book exemplifies a sweet story of discovery, that can certainly be used as an educational tool.
€5.58
วิธีการชำระเงิน
ภาษา อังกฤษ ● รูป EPUB ● หน้า 30 ● ISBN 9781493119431 ● สำนักพิมพ์ Xlibris US ● การตีพิมพ์ 0031 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง ● เงินตรา EUR ● ID 6623311 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ

52974 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้